ZFŚS – komunikaty

 

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w połowie czerwca zbierze się zespół przyznający świadczenia z ZFŚS w celu rozdysponowania środków na wypoczynek letni pracowników, emerytów, rencistów i ich dzieci.
Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na wyżej wymieniony cel.

W związku z występującym na terenie Polski wysokim zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem (SARS-CoV-2), w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt wyłącznie e-mailowy na adres: a.olejniczak@cen.info.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu 54 231 33 42 lub 531 431 086 (p. Aleksandra Olejniczak-Musiał) w godzinach od 8:00-15:00.

Wypełniony wniosek prosimy przesłać pod adresem:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Nowomiejska 15A
87-800 Włocławek z dopiskiem „Komisja socjalna”

bądź składać w zaklejonych i podpisanych kopertach w skrzynce na korespondencję znajdującej się przy drzwiach wejściowych budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
ul. Nowomiejska 15A we Włocławku najpóźniej do 29 maja 2020 r.; druk „Wniosku o przyznanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” do pobrania TUTAJ


Ogłoszenie

Przyznawanie i wysokość pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków funduszu.

W związku z tym prosimy o wypełnienie Oświadczenia o dochodach rodziny, stanowiącego podstawę obliczania kwoty dofinansowania ze środków funduszu.

W związku z występującym na terenie Polski wysokim zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem (SARS-CoV-2), w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt wyłącznie e-mailowy na adres: a.olejniczak@cen.info.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu 54 231 33 42 lub 531 431 086 (p. Aleksandra Olejniczak-Musiał) w godzinach od 8:00-15:00.

Wypełnione oświadczenie prosimy przesłać pod adresem:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
ul. Nowomiejska 15A
87-800 Włocławek
z dopiskiem „Komisja socjalna”

lub składać w zaklejonych i podpisanych kopertach w skrzynce na korespondencję znajdującej się przy drzwiach wejściowych budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A we Włocławku najpóźniej do 29 maja 2020 r.; druk do pobrania.

UWAGA!!
Zgodnie z §8 pkt 9 „Regulaminu ZFŚS KPCEN we Włocławku” odmowa udzielenia informacji o dochodach lub nieudzielenie informacji o dochodach przez osobę uprawnioną do korzystania ze środków funduszu skutkuje pominięciem w przyznawaniu usług i świadczeń ze środków funduszu.