Odkrywamy Talenty


ODKRYWAMY TALENTY

Regulamin konkursu

Wyniki i wręczenie nagród

18 czerwca 2020 roku wicedyrektor Małgorzata Wdowczyk wręczyła Nagrody Laureatom tegorocznej edycji Konkursu dla nauczycieli Odkrywamy Talenty 2020. Głównym celem Konkursu jest propagowanie inicjatyw w zakresie rozwijania talentów i uzdolnień uczniów. Wśród nadesłanych prac znalazło się wiele ciekawych i innowacyjnych prezentacji przedstawiających proces indywidualizacji nauczania.

Tegoroczni uczestnicy przedstawili  prowadzone przez siebie zajęcia, zrealizowane projekty edukacyjne i pracę kół zainteresowań rozwijających uczniowskie pasje i talenty. Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 dokonała oceny nadesłanych prezentacji uwzględniając kryteria Regulaminu konkursu:
– widoczny i efektywny proces działań podejmowanych przez nauczycieli
– innowacyjność metod i form pracy z uczniem uzdolnionym
– sposób ujęcia tematu

i przyznała miejsca następującym nauczycielom-

Miejsce I:

Karolina Kiełbowicz- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie za prezentację Hello, I’m Kinga…

Miejsce II:

Jarosław Milewski- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie za rozwijanie talentów w szkolnym chórze EL SOL

Miejsce III:

Anna Konieczna- Szkoła Podstawowa Nr 19 we Włocławku za twórczą pracę z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej

Laureaci Konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe: tablet, cyfrową ramkę foto, dysk przenośny.