Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia


NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA I DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

W związku z zaistniałą sytuacją pandemii konkursy związane z XVI Narodowym Dniem Życia zostaną rozstrzygnięte w terminie późniejszym.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jako współorganizator obchodów XVI Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia we Włocławku, jak co roku, ogłasza konkursy dla nauczycieli i uczniów promujące to przedsięwzięcie:

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Karta zgłoszenia