Na kujawską nutę

 

ADRESACI:

UCZNIOWIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I GRUPY DZIECIĘCE z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, Z POWIATÓW LIPNOWSKIEGO, RYPIŃSKIEGO, RADZIEJOWSKIEGO, ALEKSANDROWSKIEGO, WŁOCŁAWSKIEGO I MIASTA WŁOCŁAWEK, PODEJMUJĄCE AKTYWNOŚĆ WOKALNO-TANECZNĄ CZERPIĄC Z FOLKLORU KUJAW.

CEL:

  • Rozwijanie poczucia przynależności dziecka do regionu i jego kultury
  • Prezentowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych wokalnie i tanecznie
  • Wymiana doświadczeń i integracja środowiska nauczycielskiego

PREZENTACJE DZIECIĘCE PRZEWIDZIANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH GRUPACH WIEKOWYCH:

  • GRUPA I – PRZEDSZKOLE 5-LATKI I 6- LATKI
  • GRUPA II – KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie do 1 października 2020 r. na adres:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 15 A

Karty zgłoszeń znajdują się w regulaminie.

REGULAMIN