Ferie z KPCEN

Zapisz się:

5.01.
13.01.
TIK we wspieraniu kreatywności i proinnowacyjności ucznia Zapisz się
5.01. Motywowanie uczniów w czasie edukacji zdalnej Zapisz się
8.01.
13.01.
Odwrócona lekcja na zajęciach języka polskiego jako sposób na aktywne uczenie się Zapisz się
11.01. Porozmawiajmy o dzieciach – komunikacja z rodzicami Zapisz się
12.01. Ocena pracy nauczyciela krok po kroku Zapisz się
13.01. Metoda wspólnej sprawy – interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej Zapisz się
14.01. Rola nauczyciela we wczesnym wspomaganiu systemów zmysłowych u dzieci Zapisz się
14.01. W jaki sposób świadomie kształcić kompetencje kluczowe w szkole i przedszkolu Zapisz się
14.01. Egzamin maturalny z biologii 2021 – o czym nauczyciel wiedzieć powinien Zapisz się
15.01. E-rodzice i e-przedszkole – partnerski model współpracy w zdalnej edukacji Zapisz się