Redakcja Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Oświatowego UczMy zaprasza wszystkich nauczycieli i zainteresowanych do współpracy i publikacji artykułów w czasopiśmie zarówno na tematy przewodnie, jak i dzielenia się swoim doświadczeniem i refleksją w działach Regionalne Okno, Oblicza Edukacji czy Z Praktyki Nauczyciela.

Na rok szkolny 2019/20 ustalono następujące tytuły numerów:
I Z historią w tle (materiały do 20.09.2019)
II Być Eko (do 05.11.2019)
III Żyć bez … uzależnień (do 05.01.2020)
IV Aktywne uczenie się (do 29.02.2020)
V Edukacja nieformalna (do 25.04.2020)

Materiały prosimy wysyłać na adres: promocja@cen.info.pl lub d.lancucka@cen.info.pl

Dwumiesięcznik jest redagowany przez Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli: w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku i ukazuje się od września 2013 r.

„UczMy” posiada numer ciągły wydawnictw i każdy numer obowiązkowy przesyłany jest do Biblioteki Narodowej w Warszawie.

2019/2020

     

2018/2019

       

2017/2018

       

2016/2017

       

2015/2016

       

2014/2015

       

2013/2014